Prawa Autorskie

Wytyczne dla Powiadomień o Naruszeniach Ustawy o Prawach Autorskich na Cyfrowy Tysiąclecie

Wszystkie obrazy wyświetlane na tej stronie są chronione prawem autorskim i należą do ich odpowiednich właścicieli/uploaderów. Polityka www.eluxurysall.com polega na usuwaniu wszystkich obrazów naruszających prawa autorskie. Prosimy o kontakt z nami, aby poprosić o usunięcie obrazów lub przypisanie odpowiednich praw autorskich. Obrazy wyświetlane na tej stronie mogą być używane tylko w celach darmowych lub edukacyjnych. Jeśli chcesz użyć jakiegokolwiek z obrazów wyświetlanych na tej stronie w innych celach, uzyskaj zgodę właściciela. www.eluxurysall.com nie ma praw do udzielenia takiej zgody. Przesyłając Zdjęcie/Zdjęcia do www.eluxurysall.com, zgadzasz się, że masz zgodę od właściciela do korzystania z jego/zjej zdjęcia/zdjęć w swoim zdjęciu/zdjęciach lub masz prawa do tych zdjęć, które są używane w zdjęciu/zdjęciach, które przesyłasz. Wszystkie obrazy na tej stronie pochodzą z publicznych forów i są dostarczane przez użytkowników.

"Oświadczenie: www.eluxurysall.com składa się z kompilacji informacji publicznie dostępnych w internecie. Plik ze zdjęciem [TYTUŁ] zebrany z wielu źródeł w internecie. Nie jesteśmy POWIĄZANI z wydawcą tej części, i nie ponosimy odpowiedzialności za materiał zamieszczony w tej części."

Naszą polityką jest reagowanie na jasne zgłoszenia rzekomych naruszeń praw autorskich, które spełniają wymogi Ustawy o Prawach Autorskich na Cyfrowy Tysiąclecie. Ponadto, bezzwłocznie zakończymy bez powiadomienia konta osób, które uznane zostaną przez nas za "powtarzających naruszycieli". www.eluxurysall.com odpowie natychmiastowo na roszczenia o naruszenie praw autorskich, które zostaną zgłoszone na www.eluxurysall.com.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub jakiejkolwiek wyłącznej prawie autorskiej, i uważasz, że Twoje dzieło zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, zgłoś swoje zgłoszenie naruszenia na www.eluxurysall.com i podaj wszelkie niezbędne informacje za pośrednictwem Strony Kontaktowej.